Załóż Kartę Stałego Klienta

Administratorem podanych danych osobowych jest Provalliance Poland sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu realizacji programu „Karta Stałego Klienta Jean Louis David”. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.